പെരിങ്ങനാട് മർത്തശ്മൂനി ഓർത്തഡോക്സ് വലിയപള്ളി മുൻപ് കൊല്ലം ഭദ്രാസനത്തിൽ ആണ് ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഭദ്രാസന വിഭജനത്തെ തുടർന്ന് അടൂർ കടമ്പനാട് ഭദ്രാസനത്തിൽ ആണ് ഇപ്പോൾ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

അഭിവന്ദ്യ ഡോ. സഖറിയാസ് മാർ അപ്രേം ആണ് ഇപ്പോൾ ഭദ്രാസന മെത്രാപ്പോലിത്ത.